Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęOSiR/33/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie powołania komisji do realizacji zadań wynikających z zasad i trybu gospodarowania w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego, nabytymi w drodze sprzedaży lub darowizny.OSiR/32/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.OSiR/31/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.OSiR/30/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej, Ośrodka Sportu i Rekreacji w InowrocławiuOSiR/29/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie określenia procedur kontroli zarządczej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w InowrocławiuOSiR/28/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.OSiR/27/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych.OSiR/26/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.OSiR/25/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.OSiR/24/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w InowrocławiuOSiR/23/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie funkcjonowania Platformy Elektronicznego FakturowaniaOSiR/22/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie sposobu naliczania opłat za media w celu prawidłowego obciążania podmiotów korzystających z pomieszczeń w obiektach zarządzanych i administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z wyłączeniem podmiotów, które mają zastosowaną odmienną, indywidualną zasadę rozliczania.OSiR/21/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliwa w pojazdach służbowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.OSiR/20/2023 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 złotychOSiR/19/2023 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w InowrocławiuOSiR/18/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia Dziennika Pracy Pływalni i Basenów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.OSiR/17/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z karnetów przez klientów indywidualnych Krytej Pływalni „Wodny Park", Krytej Pływalni „Delfin" i Basenu Solankowego - Inowrocławskiej Termy, a także wprowadzenia zasad działalności Wypożyczalni Rowerów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.OSiR/16/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.OSiR/15/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia procedury obsługi systemu alarmowego w obiekcie Hali Widowiskowo – Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz korzystania z kodowanych drzwi wejściowych do budynku od strony segmentu „D”.OSiR/14/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznychOSiR/13/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiOSiR/12/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie powołania stałej Komisji odpowiedzialnej za niszczenie dokumentów aplikacyjnych wpływających do Ośrodka Sportu i Rekreacji w InowrocławiuOSiR/11/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w InowrocławiuOSiR/10/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia planów kontroli na rok 2023 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w InowrocławiuOSiR/9/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia obsady stałego dyżuru Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.OSiR/8/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.OSiR/7/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Ośrodka Sportu i Rekreacji w InowrocławiuOSiR/6/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Ośrodka Sportu i Rekreacji w InowrocławiuOSiR/5/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.OSiR/4/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie powołania zespołu wyjaśniającego do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych od osób zgłaszających naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczychOSiR/3/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych od osób zgłaszających naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczychOSiR/2/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Składnicy Akt w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.OSiR/1/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu