Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Przedmiotem działania OSiR-u jest realizacja zadań własnych Miasta Inowrocławia o charakterze użyteczności publicznej obejmujących:

 1. z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych:
  a) zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi wraz z zapleczem socjalno-noclegowym i bazą turystyczną, będącymi własnością Miasta Inowrocławia, oddanymi OSiR-owi w trwały zarząd,
  b) realizacja zadań Miasta Inowrocławia w zakresie kultury fizycznej, w tym sportu i turystyki w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia
  oraz optymalne zaspokajanie potrzeb mieszkańców Inowrocławia w tym zakresie,
  c) konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej,
  d) udostępnianie, w tym odpłatne, bazy sportowo-rekreacyjnej i bazy turystycznej
  mieszkańcom Inowrocławia oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom i klubom sportowym, a także placówkom oświatowym,
  e) tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji
  mieszkańcom Inowrocławia, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form
  spędzania wolnego czasu, a także propagowanie zdrowego trybu życia,
  f) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym dla osób
  niepełnosprawnych,
  g) organizacja
  zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowych
  oraz rekreacyjnych,
  h) programowanie, promocja i realizacja wszelkich usług z zakresu kultury
  fizycznej, w tym sportu, i rekreacji,
  i) zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej dla prowadzenia zajęć i imprez
  sportowych i rekreacyjnych,
  j) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie kultury
  fizycznej, w tym sportu, oraz rekreacji i turystyki,
  k) wynajem urządzeń i obiektów, w tym ich wyposażenia, o których mowa w lit. a,
  l) prowadzenie sekcji sportowo-rekreacyjnych;
 2. prowadzenie targowisk, w szczególności:
  a) zarządzanie i gospodarowanie targowiskiem miejskim oddanym OSiR-owi w trwały zarząd oraz obiektami i urządzeniami na nim zlokalizowanymi,
  b) utrzymywanie czystości i porządku na terenie targowiska,
  c) wykonywanie remontów i konserwacji obiektów i urządzeń zlokalizowanych
  na targowisku,
  d) odpłatne udostępnianie miejsc na targowisku oraz obiektów i urządzeń na nim
  zlokalizowanych;
 3. prowadzenie parkingów w szczególności:
  a) zarządzanie i gospodarowanie parkingami oddanymi OSiR-owi w trwały zarząd oraz obiektami i urządzeniami na nich zlokalizowanymi,
  b) utrzymywanie czystości i porządku na terenie parkingów,
  c) wykonywanie remontów i konserwacji parkingów,
  d) odpłatne udostępnianie miejsc parkingowych.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData