Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań własnych Miasta Inowrocławia z zakresu:

 1. kultury fizycznej i sportu,
 2. prowadzenia targowisk.

 

Ośrodek realizuje zadania określone:

1) z zakresu kultury fizycznej i sportu, w szczególności poprzez

 1. zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi wraz z zapleczem socjalno – noclegowym będącym własnością Miasta Inowrocławia, oddanymi OSiR do używania,
 2. realizację zadań Miasta Inowrocławia w zakresie kultury fizycznej i sportu w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia oraz optymalne zaspakajanie potrzeb mieszkańców Inowrocławia w tym zakresie,
 3. konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej,
 4. udostępnianie, w tym odpłatnie bazy sportowo – rekreacyjnej mieszkańcom Inowrocławia oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom i klubom sportowym, a także placówkom oświatowym,
 5. tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji mieszkańcom Inowrocławia, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu, a także propagowanie zdrowego trybu życia,
 6. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
 7. organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
 8. programowanie, promocja i realizacja wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 9. zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej dla prowadzenia zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych,
 10. współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 11. wynajem obiektów i urządzeń, o których mowa w pkt 1 lit. a, w szczególności na cele związane z organizacją wystaw, pokazów, imprez;


2) z zakresu prowadzenia targowisk, w szczególności poprzez:

 1. zarządzanie i gospodarowanie targowiskami miejskimi oddanymi OSiR do używania,
 2. utrzymanie czystości i porządku na terenie targowisk,
 3. wykonywanie remontów i konserwacji obiektów budowlanych i urządzeń zlokalizowanych na targowiskach,
 4. pobieranie opłat z tytułu korzystania z targowisk oraz z obiektów i urządzeń na nim zlokalizowanych.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData